Historik

Gamla förebilder

Till de allra äldsta sparrisföremålen hör lockdosor och terriner av olika slag. De flesta är gjorda i porslin. En del står som förebilder till föremål gjorda än idag. Från mitten av 1800-talet började man i de finare hemmen servera sparris från särskilt utformade uppläggningsfat. Dessa var gjorda av olika slags keramik, de vackraste i majolika.


Efter första världskriget minskade intresset för exklusiva serviser. Flera av de stora keramiska fabrikerna försvann eller övergick till att göra sanitetsgods. Inte förrän på 1950-talet uppstod ett nytt intresse, nu i Portugal och Italien. Och på 1970-talet startade en sparrisfeber i USA. Allting kunde ha sparrismotiv och nästan allt tillverkades i Asien. Vid senaste millennieskiftet förändrades intresset åter.  Det antika står högt i kurs, det säregna har sitt egenvärde. Och populära inredningsbutiker använder gärna kopior av de antika föremålen som piffiga detaljer.